Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.10.2009 22:58:27 

VÝSTAVA   BEAUCERONI

image                      propozice a přihláška ke stažení - ZDE   image


XIII. Speciální výstava Beauceronů v ČR

XIII. Beauceron Specialausstellung in Tschechische Republic

XIII. Special Show of Beaucerons in Czech Republic


10.10.2009 Zadní Třebáň


PŘIHLÁŠKA / ANMELDENSCHEIN / ENTRYFORMUZÁVĚRKA / ANMELDESCHLUSS / CLOSE: *I. 10.09.2009 II. 30.09.2009* Barva / Farbe / Color 

1. černá s pál. /schwartz mit brand / black and than

2. harlekýn / Harlekin / Harliquin* Pohlaví / Geschlecht / sex

1 pes / Rüde / dog

2 fena / Hündin / bitch* Třída / Klasse / Classe

1. štěňat / Welpen / puppy 4-6 měs./Mon.)

2. dorostu / Jüngsten / baby (6-9 měs./ Mon.)

3. mladých / Jugend / junior (9-18 měs. / Mon)

4. mezitřída / Zwischenkl. / intermediate (od/von/from 15 měs./Mon.)

5. otevřená / Offene / open (od/von/from 15 měs./Mon.)

6. pracovní / Gebrauchs. / working (od/von/from 15 měs./Mon.)

7. vítězů / Siegers / Winners (od/von/from 15 měs./Mon.)

8. veteránů / Veteran / veteran (od/von/from 8 let/Yahre/years)

9.čestná/ honest - (bez nároku na ocenění/ without entitlement to award)

 

 


Jméno psa a název chovat. stanice:

Name des Hundes / Name of dog

Zkratka pl. knihy, č. záp. Dat. nar., Wufrtag

Abkürzung des Stamm., Nr., Reg. No. Date of birth

U importovaných psů původní čís. a zkratka pl. knihy:

Importierte Hunde Original Zuchtbuch u. Nr.:


Tituly / Titel / Title Zkoušky / Prüfungen / Examinations


Otec / Vater / Sire


Matka / Mutter / Dam


Chovatel / Züchter / Breeder

příjmení / Name / surname jméno / Vorname / name


Majitel / Eigentümer / Owner

příjmení / Name / surname jméno / Vorname / name


Ulice / Strasse / Street


Místo / Wohnort / Place


PSČ / PLZ / Post Code Země / Land / Country


E-mail: Telefon:

K přihlášce přiložte fotokopii průkazu původu psa. Prosím, pište strojem nebo hůlkovým písmem. / Bitte, deutlich schreiben. Bei der Anmeldung muss die Fotokopie der Ahnentafel beigelegt sein. / Please, write legible! It is necessary to enclose the copie of Pedigree.


* Vhodné zakroužkujte - Betreffendes einkreisen - Convenient indicate.

SOUTĚŽE - WETTBEWERBE - COMPETITIONS


DÍTĚ A PES / KIND UND HUNT / CHILD AND DOG


Jméno dítěte / Name d. Kindes / Name of child Věk / Alter / Age

NEJHEZČÍ PÁR / SCHÖNSTE HUNDEPAAR / BEST COUPLE


Pes / Rüde / Dog


Fena / Hündin / Bitch


Majitel / Eigentümer / Owner

CHOVATELSKÁ SKUPINA / ZUCHTERGRUPPE / KENNEL


Chov. stanice / Zwingername / Kennel :


Chovatel / Züchter / Breeder:


Nejhezčí pár psů – pro fenu a psa stejného plemene, kteří byli na výstavě posouzeni, v majetku jednoho majitele nebo spolumajitelů uvedených v průkazu původu.

Chovatelská cena – pro nejméně 3 jedince stejného plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.


Das schönste Hundepaar - Für den Hund und Hündin gleicher Rasse die an der Ausstellung teilnehmen und einen Inhaber, oder Mitinhaber besitzen. Das Mitinhaberrecht muss mittels Eintragung im Abstammungszeugnis bewiesen werden.

Die beste Züchtergruppe - für mindestens 3 Einzelwesen der gleichen Rasse, die von einem Züchter stammen und mindestens von 2 verschiedenen Vätern, oder Müttern abstammen und wurden auf der Ausstellung beurteilt.


Best Couple – a male and a female of the same breed and variety owned by one person.

Best Kennel – minimum three individuals of the same breed and variety, which have been judged at the show, which come from the same kennel and which have at least two different fathers or mothers.


Pro každého psa nutno vyplnit samostatnou přihlášku. Ke každé přihlášce musí být přiložena kopie průkazu původu – platí pro všechny psy přihlášené na výstavu; certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu při zařazování psa do tř. pracovní, vítězů.

Jeden Hund auf seinem eingenen formular anmelden! Zu jedem anmeldungsformular die kopie der Ahnentafel des Hundes beilegen, für die arbeits und siegerklasse die Kopie des Berechtigungsnachweisess. Fill in an different entry form for each dog!

Enclose a photocopy of the pedigree, for winner and working class a proof of entitlement.Prohlašuji, že jsou mi známa ustanovení propozic a že se jim podrobuji. / Ich erkläre hiermit, dass mir die Bedingungen der Proposition bekannt sind und dass ich mich diesen unterziehe, der engemeldete und hat nicht kupierten Ohren. / I declare that i know proposition, that i give in to it and the dog has not cropped ears.
Datum

Podpis majitele / Unterschrift des Eingentümers / Signature the owner


Neúčast na výstavě z jakýchkoliv příčin nemůže být důvodem k nároku na vrácení výstavních poplatků! / Im Fall den Abwesenheit wird die Meldegebühr nicht zurückgegeben! / In case of absenc from show we won’t give back the fees!


Přihlášky zasílejte na adresu: / Den ausgefüllte Anmeldeschein schicken Sie eingeschrieben an angeführte Adresse: / The completed entryforms send you to this adress:

Psi musí dosáhnout předepsaného věku pro zařazení do tříd v den konání výstavy. / Die Hunde müssen mindestens Tag vor IHA rechte Alter für seine Klasse haben. / The dogs must have the righ age min.day of the show


Kateřina Beranová, Ujkovice 31, 294 04 Dolní Bousov, CZE

www.vystava-beauceroni.wbs.cz


Nebo e-mailem / oder nach e-mail /or by e-mail:

vystava-beauceroni@centrum.cz
Místo pro nalepení fotokopie dokladu o zaplacení.

Dem Meldungsformular die Kopie der Geldüberweisung beilegen.

A payment confirmation must be ancloset to an entry form.


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek