Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 13.10.2009 22:58:27 

VÝSTAVA   BEAUCERONI

povahové testy: p.Dvořák, p.Otradovec, p.Součková  
chovatelská komise: p.Součková, p.Černá, p.Kazdová

posuzovatelé povahového testu budou zveřejnění po losování

na KV v Kroměříž

Propozice a přihláška ke stažení  ZDE image

 

Přihláška na bonitaci konanou dne 11.10.2009 v Zadní Třebáni

 

 

Jméno psa/feny a název chov.stanice


..................................................................................................................

 

Pes-fena*

datum narození ................................... tetovací číslo................................

 

číslo zápisu ........................... u importů pův.č.zápisu...............................

 

výsledek RTG.DKK …................


chovatel.....................................................................................................

 

majitel (jméno a adresa vč. PSČ)


.............................................................................................................


...................................................................................................................


telefon ....................................................................

 

Podmínky ve kterých byl/a pes/fena vychován/a

- sourozenci: ano – ne

- počet dosavadních majitelů .....................

- doba odběru v kolika týdnech...měsících..

- situace v místě držení:  město  -  vesnice*

- v provozu:   často - vzácně - vůbec ne*

- další pes v domácnosti:  ano - ne*

- kontakt s cizími psy:   ano - ne*

- kontakt s dětmi:  ano - ne*

 

K přihlášce připojte kopii průkazu původu se zapsaným hodnocením RTG.DKK

kopii výkonnostního a výstavního průkazu psa se splněným svodem dorostu a absolvovanou výstavou ve třídě dospělých,

popřípadě složenou zkouškou z výkonu.

 

Bez těchto dokladů a nesprávně vyplněných údajů nebude přihláška přijata.

Je ve vlastním zájmu majitele psa/feny uvést všechny požadované údaje dle pravdy, aby nedošlo v průběhu bonitace ke zbytečnému poškození předváděného jedince.

 

Přihlášku vyplňte hůlkovým písmem a čitelně !!!!!

Zkoušky a výstavy viz druhá strana

 

Všechny údaje v této přihlášce jsou uvedeny dle pravdy což stvrzuji svým podpisem:

 

Dne.......................... 200..... Podpis majitele psa/feny …........................
POPLATKY BONITACE:

Popisný svod 350,- Kč

Povahový test 350,- Kč

Výstava + povahový test+ popisný svod 1000,- Kč

Nečlen klubu

Popisný svod 1400,- Kč

Povahový test 1400,- Kč


BONITACE

Vyplněnou přihlášku společně s kopií PP, dokladu o zaplacení a kopií VVPP (okopírujte i strany: výstavy, zkoušky) zašlete na níže uvedenou adresu. Na bonitaci mohou být přihlášeni jedinci starší 15 měsíců, kteří mají vyhodnocený RTG DKK

*nehodící se škrtněte


ZDE NALEPTE KOPII DOKLADU O ZAPLACENÍ BONITAČNÍHO POPLATKU!

 

Dosažené zkoušky z výkonu:

Datum

místo

druh

S,P,O

hodnocení

rozhodčíVýsledky výstav:


Datum

místo

druh

třída

hodnocení

rozhodčíBonitační řád je možno zaslat na Vaše vyžádání.


TOPlist
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek